Tụ điện kiểu Self Healing (tự phục hồi) để đảm bảo tụ có thể vận hành bình thường trong trường hợp chất điện môi bị đánh thủng khi có quá điện áp.

Tất cả các tụ điện Nuintek đều sử dụng màng film ngâm tẩm dầu cách điện không có PCB (Non-PCB) có khả năng phân hủy sinh học thân thiện với môi trường.

Ngoài ra mỗi tụ điện được cung cấp với một điện trở xả bên trong và bộ tác động ngắt khi có áp lực cao.
Tất cả các tụ điện Nuintek đều được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC về tụ điện

 

 

Items

Product code

Line Voltage

Rate Voltage

Phase

kvar

 

3.3kV 1Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P33192-50D

3.3kV

1.9kV

1

50

2

APJ-P33192-100D

100

3

APJ-P33192-150D

150

4

APJ-P33192-200D

200

5

APJ-P33192-250D

250

6

APJ-P33192-300D

300

7

APJ-P33192-400D

400

 

6.6kV 1Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P66382-50D

6.6kV

3.8kV

1

50

2

APJ-P66381-100D

100

3

APJ-P66381-150D

150

4

APJ-P66381-200D

200

5

APJ-P66381-250D

250

6

APJ-P66381-300D

300

7

APJ-P66381-400D

400

 

3.3kV 3Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P33332-50S

3.3kV

3.3kV

3

50

2

APJ-P33332-75S

75

3

APJ-P33332-100s

100

4

APJ-P33332-150s

150

5

APJ-P33332-200s

200

6

APJ-P33332-250s

250

7

APJ-P33332-300s

300

8

APJ-P33332-400s

400

9

APJ-P33332-500s

500

 

6.6kV 3Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P66662-50S

6.6kV

6.6kV

3

50

2

APJ-P66662-75S

75

3

APJ-P66662-100S

100

4

APJ-P66662-150S

150

5

APJ-P66662-200S

200

6

APJ-P66662-250S

250

7

APJ-P66662-300S

300

8

APJ-P66662-400S

400

9

APJ-P66662-500S

500

 

22,9kV 13.2kV 1 Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P22132-50D

22.9kV

13.2kV

1

50

2

APJ-P22132-100D

100

3

APJ-P22132-150D

150

4

APJ-P22132-200D

200

5

APJ-P22132-250D

250

6

APJ-P22132-300D

300

7

APJ-P22132-400D

400

 

22kV 12.7kV 1 Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P22122-50D

22kV

12.7kV

1

50

2

APJ-P22122-100D

100

3

APJ-P22122-150D

150

4

APJ-P22122-200D

200

5

APJ-P22122-250D

250

6

APJ-P22122-300D

300

7

APJ-P22122-400D

400

 

22.9kV 6.6kV 1 Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P22662-50D

22.9kV

6.6kV

1

50

2

APJ-P22662-100D

100

3

APJ-P22662-150D

150

4

APJ-P22662-200D

200

5

APJ-P22662-250D

250

6

APJ-P22662-300D

300

7

APJ-P22662-400D

400

 

35kV 23kV 1 Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P35232-50D

35kV

23kV

1

50

2

APJ-P35232-100D

100

3

APJ-P35232-150D

150

4

APJ-P35232-200D

200

5

APJ-P35232-250D

250

6

APJ-P35232-300D

300

7

APJ-P35232-400D

400

 

7.2V 3Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P72722-50S

7.2kV

7.2kV

3

50

2

APJ-P72722-75S

75

3

APJ-P72722-100s

100

4

APJ-P72722-150s

150

5

APJ-P72722-200s

200

6

APJ-P72722-250s

250

7

APJ-P72722-300s

300

8

APJ-P72722-400s

400

9

APJ-P72722-500s

500

 

12kV 3Phase 50Hz

 

 

 

 

1

APJ-P12122-50S

12kV

12kV

3

50

2

APJ-P12122-75S

75

3

APJ-P12122-100s

100

4

APJ-P12122-150s

150

5

APJ-P12122-200s

200

6

APJ-P12122-250s

250

7

APJ-P12122-300s

300

8

APJ-P12122-400s

400

9

APJ-P12122-500s

500

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Kháng cho tụ bù
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi