Hệ thống VX-2000 là gì

Hệ thống VX-2000 của TOA là hệ thống thông báo di tản khẩn cấp phù hợp hoàn toàn với tiểu chuẩn EN54 của liên minh châu Âu (EU) về hệ thống báo cháy và hệ thống PA thông báo chung. Hệ thống VX-2000 thích hợp cho các ứng dụng rộng lớn và có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác như tăng âm, chuông báo và các bộ ghi âm kỹ thuật số. 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi