Thông số kỹ thuật:

Nguồn điện

24V DC (dải điện áp từ 19.5V-27V)

Dòng tiêu thụ

230 mA

Số nhóm vùng loa hỗ trợ

Tối đa 10

Mức ưu tiên

FIFO (vào trước - ra sau ), LIFO (vào sau - ra sau) và Individual (chế độ riêng)

Micro chọn vùng từ xa

Có bảng lựa chọn

Ngõ vào điều khiển

Gọi toàn vùng:1 ngõ vào, dạng không-điện-áp, điện áp mở 24V DC, dòng ngắn mạch: dưới 5 mA, giắc đấu nối rời ( 2 chân)

Ngõ ra điều khiển

Điều khiển cho lựa chọn vùng loa : 55 ngõ ra, dạng không-điện-áp,
giắc đấu nối rời (6 chân)

Chuông

Có sẵn 4 kiểu chuông

Kế nối RF
               Ngõ râ âm thanh

 

0 dB*, không cân bằng, giắc đấu nối rời ( 2 chân)

Kế nối RM
                Micro chọn vùng

 

                Số bàn gọi

                Chiều dài cáp tối đa

 

Tối đa. 4 bộ  Micro chọn vùng từ xa (đã bao gồm bàn phím mở rộng)

Tối đa. 4 bộ

Tổng 800 m

Tỷ lệ S/N

Trên 60 dB

Độ méo

Dưới 1% (1kHz, tại công suất ra)

Đèn hiện thị

Báo nguồn (màu xanh), Báo lỗi (màu đỏ)

Nhiệt độ hoạt động

0°C tới +40°C

Vật liệu

Vỏ nhôm màu đen

Kích thước

482 (R) x 44 (C) x 335.2 (S) mm

Khối lượng

2.8 kg

Sản phẩm cùng loại

Bộ lập trình thời gian TT-208-AS
10%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ lập trình thời gian TT-208-AS

320,000₫

355,556₫

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ tăng âm 600W

250,000₫

250,000₫

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ tăng âm 1200W FS-7012PA

45,000₫

45,000₫

Tăng âm 480W
15%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Tăng âm 480W

340,000₫

400,000₫

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi