Thông số kỹ thuật:

Nguồn điện

220-230 V AC, 50/60Hz hoặc 24 V DC(19.5-27VDC)

Công suất tiêu thụ

160W (275 VA) tại mức công suất ra (hoạt động tại 230V AC)

Ngõ ra điện áp

Nguồn AC: 24VDC ± 1.5A
Nguồn DC: thấp hơn điện áp vào khoảng 2,

Đèn hiển thị

Báo nguồn AC (màu xanh), báo nguồn DC (màu cam)

Nhiệt độ hoạt động

0°C tới +40°C

Vật liệu

Vỏ nhôm màu đen

Kích thước

482 (R) x 44 (C) x 335 (S) mm

Khối lượng

3.2 kg

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ mở rộng 10 vùng âm

797,000₫

797,000₫

Bộ lập trình thời gian TT-208-AS
10%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ lập trình thời gian TT-208-AS

320,000₫

355,556₫

Bộ lưu và phát bản tin ghi âm sẵn EV-700
39%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ lưu và phát bản tin ghi âm...

520,000₫

852,459₫

Bộ điều khiển trung tâm VX-2000
33%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ điều khiển trung tâm VX-2000

672,000₫

1,002,985₫

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi