Thông số kỹ thuật: 

Nguồn cấp
-          24VDC-150mA
Điều khiển ngõ vào
-          Auto fire alarm
Điều khiển ngõ ra
-          10 vùng riêng biệt hoặc 10 nhóm riêng biệt
Hoạt động
-          Phím chọn vùng
Hiển thị
-          Hiển thị tình trạng hoạt động
Nhiệt độ
-          0-400C
Độ ẩm
-          Dưới 90%
Khối lượng
-          3Kg
Kích thước
-          482 (w) x 44 (h) x 376.9 (d) mm

Sản phẩm cùng loại

Bộ lập trình thời gian TT-208-AS
10%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ lập trình thời gian TT-208-AS

320,000₫

355,556₫

Bộ lưu và phát bản tin ghi âm sẵn EV-700
39%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ lưu và phát bản tin ghi âm...

520,000₫

852,459₫

Bộ điều khiển trung tâm VX-2000
33%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ điều khiển trung tâm VX-2000

672,000₫

1,002,985₫

Bàn phím mở rộng 10 vùng âm FS-7010RM
40%
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bàn phím mở rộng 10 vùng âm...

417,000₫

695,000₫

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi