ATS Loại kinh tế 

Thông số kỹ thuật :

- Dòng định mức : 100A ~ 400A

- Điện áp hoạt động : AC480V 

- Điện áp cuộn coil : AC220V,AC110V,DC110V

- Số cực : 3 , 4

- Chuyển mạch tuần tự : A ↔ B 

- Thời gian:

             Chuyển mạch A: ≤ 30 ms

             Chuyển mạch B : ≤ 60 ms

  • Kiểu đấu dây : đấu trước

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ điều khiển ATS ( ATS...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ chuyển đổi nguồn ats loại...
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi