KRC-300 là thiết bị điều khiển chuyển tải điện 1 cách tự động giữa hai nguồn điện khác nhau. Nói một cách khác, nguồn điện khẩn sẽ tự động cung cấp cho tải khi nguồn điện chính bị mất.

Khi cần, tải có thể được đặt ở vị trí giữa để được tác động bởi hai nguồn chính và nguồn khẩn.

KRC-300 rất thuận tiện do quá trình thiết lập và truyền dữ liệu thông qua bản vẽ hiển thị bằng LED và màn hình màu LCD, và bao gồm chức năng đo điện áp 3 pha.

 

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ chuyển đổi nguồn ats loại...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ chuyển nguồn tự động...
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi