Thông số kỹ thuật 

- Dòng định mức : 100A ~ 3000A

- Điện áp hoạt động : AC600V , DC125V

- Điện áp cuộn coil : AC220V,DC110V

- Số cực : 2 , 3 , 4

- Chuyển mạch tuần tự : A ↔ B ; A ↔ Neutral (off)  ↔ B

- Thời gian chuyển mạch : ≤ 50 ms

   Thời gian ngắt : ≤ 30 ms

 

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ điều khiển ATS ( ATS...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/06bc7184950b83637a1fb3926a2f1f92fcdcde82_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Bộ chuyển nguồn tự động...
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi