Tăng âm 480W MSP: FV-248PA-AS

Tăng âm công suất hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

 
 
 
 
 
Tăng âm 240W MSP: FV-224PA-AS

Tăng âm công suất hỗ trợ ngõ ra loa trở kháng cao 100 V line và 70 V line.

 
 
 
 
 
Bàn phím mở rộng 10 vùng MSP: RM-210

Bàn phím mở rộng giúp tăng số lượng phím chức năng của Micro chọn vùng từ xa.

 
 
 
 
 
Bàn gọi Micro chọn vùng từ xa MSP: RM-200M

Micro chọn vùng từ xa được dùng để phát thông báo chung hay thông báo khẩn cấp

 
 
 
 
 
Bộ chuyển mạch tăng âm... MSP: FV-200CA-AS

Bộ chuyển mạch tăng âm dùng để quản lý tăng âm công suất trong toàn bộ hệ thống PA. Nếu một tăng âm trong hệ thống bị lỗi thì bộ chuyển mạch tăng âm sẽ tự động chuyển sang dùng tăng âm dự phòng. Một bộ chuyển mạch tăng âm quản lý được 06 tăng âm chính và 01 tăng âm dự phòng. Trong trường hợp cần thiết có thể nối 03 bộ chuyển mạch tăng âm với nhau để dùng chung 01 tăng âm dự phòng.

 
 
 
 
 
Bộ theo dõi đường dây MP-210-AS MSP: MP-210-AS

Bộ theo dõi đường dây có chức năng theo dõi âm thanh phát ra tại vùng âm thanh thông báo. Thiết bị có núm tuỳ chọn vùng âm thanh cần theo dõi và núm điều chỉnh âm lượng loa theo dõi trên mặt trước thiết bị.

 
 
 
 
 
Bộ cấp nguồn 24V DC FV-200PS-AS MSP: FV-200PS-AS

Bộ cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống PA.

 
 
 
 
 
Bộ giao tiếp Micro FV-200RF-AS MSP: FV-200RF-AS

Bộ giao tiếp Micro chọn vùng từ xa là thiết bị dùng để kết nối giữa Micro chọn vùng từ xa với hệ thống PA. Thiết bị hỗ trợ 04 Micro chọn vùng xa với các chế độ FIFO, LIFO và Individual.

 
 
 
 
 
Bộ phát thông báo khẩn cấp... MSP: FV-200EV-AS

Bộ phát tin nhắn khấn cấp là thiết bị dùng để phát bản tin khẩn cấp trong hệ thống âm thanh thông báo. Thiết bị có thể không cần trong các trường hợp chỉ cần thông báo chung mà không cần thông báo khẩn cấp. Với các phím chức năng trước mặt có thể dễ dàng kích hoạt bản tin khẩn bằng tay hoặc kích hoạt tự động khi được kết nối với hệ thống báo cháy. Thiết bị hỗ trợ 04 bản tin ghi âm sẵn (bằng tiếng Anh) và có thể thay đổi dễ dàng bằng phầm mềm chuyên dụng trên máy tính.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi