Tăng âm công suất 1x420W MSP: VP-2421

Tăng âm công suất VP-2241 có 1 kệnh 420W và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

 
 
 
 
 
Tăng âm công suất 1x240W MSP: VP-2241

Tăng âm công suất VP-2241 có 1 kệnh 240W và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

 
 
 
 
 
Tăng âm công suất 2x120W MSP: VP-2122

Tăng âm công suất VP-2122 có 2 kệnh 120W riêng biệt và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

 
 
 
 
 
Tăng âm công suất 4x60W MSP: VP-2064

Tăng âm công suất VP-2064 có 4 kệnh 60W riêng biệt và sử dụng mô-đun ngõ vào tăng âm VP-200VX trên mỗi kênh.

 
 
 
 
 
Khung giám sát đường dây... MSP: VX-2000SF

Khung gắn thiết bị giám sát VX-2000SF là ma trận ngõ ra âm thanh của hệ thống VX-2000 nó cho phép chia các tín hiệu âm thanh ra các vùng khác nhau từ 4 bus âm thanh. Hệ thống cho phép mở rộng tối đa 8 khung gắn thiết bị giám sát. Tổng 10 mô-đun ngõ ra và mô-đun điều khiển có thể lắp được trên VX-2000SF. Sau đâu là 6 kiều mô-đun có thể được sử dụng: Mô-đun phát hiện Pilot Tone VX-200SP, mô-đun phát hiện pilot tone VX-200SP-2 (end of line), mô-đun phát hiện trở kháng VX-200SZ, Mô-đun phát hiện trở kháng VX-200SZ-2, Mô-đun ngõ vào điều khiển VX-200SI, và mô-đun ngõ ra điều khiển.

 
 
 
 
 
Bộ mở rộng 10 vùng âm MSP: FS-7000CP

FS-7010CP là bộ mở rộng cho hệ thống FS-7000. Nó được kết nối đến bộ FS-7000JP và có thể điều khiển 10 vùng loa.

 
 
 
 
 
Micro chọn vùng từ xa RM-200X MSP: RM-200X

Micro chọn vùng từ xa RM-200X sử dụng cho hệ thống VX-2000, được dùng để phát thông báo chung hay thông báo khẩn cấp.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi